ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Уебсайтът vanyastoycheva.com е безплатен  информационен портал, който предоставя преводни и авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове. При зареждането на произволна страница от vanyastoycheva.com, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Уебсайтът може по всяко време, без предизвестие, да промени общите условия чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

2. Всички елементи на съдържанието на сайта vanyastoycheva.com, включително и не само: текстове, дизайн, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитира или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласуване с vanyastoycheva.com

3.Информацията на уебстраницата, предоставена така както е, е само за обща осведоменост и информираност. Тя няма за цел да служи като медицински съвет и не замества консултация с квалифицирани здравни специалисти, които са запознати с Вашите здравни и медицински нужди.

С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:

3.1. че използването на сайта и възприемането на предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;

3.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;

3.3. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава, не променя и не прекратява назначено медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не е алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

Уебсайтът vanyastoycheva.com  не носи никаква отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

4. Запознаването със съдържанието на  сайта  е свободно, като Потребителя не е длъжен и/или принуден да въвежда каквито и да било лични данни.  Уебсайтът vanyastoycheva.com си запазва правото да ограничава ползването на определени, части от сайта и/или предоставената на информация  и/или достъп от същия, само и единствено на регистрирани потребители.

С попълване на контактните форми в сайта, Потребителят приема и се съгласява, че  vanyastoycheva.com  има правото да използва и обработва предоставените  лични данни в контактните форми за предоставяне на специализирана и/или допълнителна информация и за обща комуникация с потребителя.

5. Общите условия за ползване на уебсайтът vanyastoycheva.com и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 11.04.2022 г.