ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на влизане в сила: 01.10.2015

Последна промяна: 11.04.2022

 Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно кой обработва данните Ви:

Наименование: Ваня Любомирова Стойчева

Адрес: гр. София, кв.Модерно предградие   

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв.Модерно предградие

Телефон: +359 899 873 648

E-mail: contact@vanyastoycheva.com 

Уебсайт: www.vanyastoycheva.com 

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за Защита на Личните Данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страницаwww.cpdp.bg

Ваня Стойчева осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Уебсайтът vanyastoycheva.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни.

(1) Личните данни са събрани от уебсайтът vanyastoycheva.com  от лицата, за които се отнасят.

(2) Уебсайтът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

1.1. Уебсайтът vanyastoycheva.com  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, уебсайтът vanyastoycheva.com  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

1.2. Уебсайтът vanyastoycheva.com  ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен.

1.3.  Уебсайтът vanyastoycheva.com  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Уебсайтът vanyastoycheva.com  декларира, че предоставената информация няма да се предоставя на трети юридически и/или физически лица, под каквато и да било форма, и че съхранението на предоставената информация, ще е изцяло в съответствие с действащото на територията на Република България законодателство.

2. Разделите в този сайт могат да съдържат връзки към други сайтове. Когато напускате уебсайта на vanyastoycheva.com, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Сайтът съдържа препратки/линкове към уебсайтове на трети лица и vanyastoycheva.com не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.